Levijatan pokrenuo najznačajniju inicijativu: Policija za životinje i veće kazne

Levijatan je jedna od vodećih organizacija u Evropi koja se bavi zaštitom i spašavanjem uličnih pasa i mačaka.

Fondacija pokreta Levijatan, krenula je u prikupljanje potpisa potrebnih za podnošenje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o dobrobiti životinja, pooštravanje kazni, kao i za uvođenje policije za životinje.

Peticija koju su pokrenuli će biti dostupna svima, a svako ko bude želio da potpiše biti će zaveden pod matičnim brojem, imenom i prezimenom i potpisom.

U ime Fondacije pokreta Levijatan želim da naglasim da je ovo ozbiljna inicijativa za izmenu postojećih zakona kojima se sveobuhvatno reguliše oblast zaštite životinja, te fokus ne bismo u ovom trenutku stavljali isključivo na licitiranje o tome kolike ćemo kazne konkretno predložiti, osim što će biti znatno, da ne kažem i trostruko veće od ovih koje su sada na snazi” – rekao je za Kurir Pavle Bihali, izvršni direktor Fondacije pokreta Levijatan i dodao:
– “Budući da nam je ozbiljno i dugogodišnje iskustvo kako na terenu tako i u sudskim postupcima pokazalo da sadašnji model, zbog raznih okolnosti, ne funkcioniše kako bi trebalo i kako je zakonodavac predvideo.”

-“Ovo je voz u koji svi moramo ući, a sledeći nemamo vremena da čekamo“, rekao je Bihali.

Više informacija možete pronaći na njihovoj Facebook stranici.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.